Dienstverlening

Wij willen goede dienstverlening bieden aan onze inwoners. Het gaat bijvoorbeeld om:
- de behoefte van inwoners en ondernemers;
- openingstijden gemeentehuis;
- de kennis en klantgerichtheid van medewerkers;
- de bezetting van de balie in het gemeentehuis;
- online dienstverlening via gemeentelijke websites.

De missie en visie voor de dienstverlening van de SED organisatie:
- Wij werken vraaggericht: de vraag van inwoners staat centraal. 
- Wij maken gebruik van de beschikbare gegevens: inwoners hoeven slechts één keer hun gegevens aan te leveren.
- Wij zorgen dat inwoners hun zaken met de gemeente snel kunnen regelen, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website.
- Wij zijn altijd bereikbaar: fysiek, telefonisch of via internet.  Als het nodig is leveren we maatwerk of komen we op huisbezoek. Ons doel is het leveren van plaatsonafhankelijke dienstverlening.
- Wij maken duidelijk wat inwoners van ons kunnen verwachten. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet.