Over SED

De gemeentes Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn sinds 1 januari 2015 ambtelijk gefuseerd. Dit houdt in dat alle medewerkers zijn samengevoegd tot één organisatie. Samen leveren zij alle producten en diensten voor de 3 gemeenten. Verder houdt elke gemeente een eigen college van burgemeester en wethouders een eigen gemeenteraad. Kortom: bestuurlijk blijven de gemeentes zelfstandig.

Doelstellingen:
- het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners;
- het verminderen van de kwetsbaarheid;
- het realiseren van efficiencyvoordelen;
- het benutten van strategische voordelen van samenwerking in de regio.

Missie:
Samen werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving door goede dienstverlening aan de inwoners en een krachtige ondersteuning aan de besturen van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

De visie van de SED organisatie is samengevat in onderstaande infographic: