Rolverdeling

Hoe verhouden de drie gemeentes en de SED-organisatie zich tot elkaar?  Via een rolverdeling is dit inzichtelijk gemaakt.

De gemeentes vervullen de rol van eigenaar, opdrachtgever en klant. In de gemeentes blijven alleen de gemeenteraad, het college, de griffie en de gemeentesecretaris achter. De colleges vervullen daarbij de rol van bestuurlijk opdrachtgever en worden daarin bijgestaan door de gemeentesecretaris. De directie van SED-organisatie fungeert als opdrachtnemer.